English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  ניהול פרוייקט הקמת תאגיד מים לעיר גדולה
+  הקמת תאגיד מים וביוב במועצה אזורית
+  הקמת חברה כלכלית לרשויות בגליל המערבי
+  מי מגידו - מכרז 10/2016
+  הקמת תאגידי מים וביוב אזוריים ברשויות מקומיות בצפון
+  שירותי ניהול והפעלה לתאגידי מים
+  מכרזים מי מגידו
שירותי ניהול והפעלה של תאגידי מים וביוב

עלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ הפעילה תאגיד מים וביוב אזורי שכלל מעל 150,00 לקוחות ובכלל זה סיפקה שירותי ניהול מלאים של ניהול כללי (כולל זכויות חתימה ומינוי כמנהלים מטעם הדירקטוריון) של התאגיד לצד מילוי כל הפונקציות הנדרשות.

עלמא ערוכה לנהל תאגידי מים וביוב באמצעות "רשיון משנה" לפי מודל של ניהול תאגיד מים וביוב כשירות, באמצעות ניהול על ידי גוף חיצוני ניתן לתאגיד מים וביוב קטן להנות מיתרון הידע והגודל השמור לתאגידים גדולים.


 
 
     
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים