English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  מצגות מיום העיון חברות ביוב אזוריות
+  פרסומים בעיתונות
+  מאמרים מקצועיים
+  מצגות מכנסים
+  מצגות מכנס 26.6.2012
מצגות מכנס בנושא היבטים מסחריים ומשפטיים בהקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים 26 ליוני 2012

עלמא יעוץ וניהול (י.א.) בע"מ, משרד עוה"ד מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין בשיתוף עם ארגון עובדי המים ערכו כנס בנושא היבטים מסחריים ומשפטיים בהקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים. הכנס נגע לסוגיות מרכזיות בתאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות וכן יזמים וקבלנים המקימים ומפעילים מכוני טיהור שפכים.

לנוחותכם ריכזנו מצגות מהכנס בעמוד זה, המצגות באדיבות המרצים.

להורדת תוכנית הכנס לחצו כאן
להורדת מאמר של ארז ימיני בנושא אשראי למכוני טיהור

 
 
  הסכמי שיתוף בין תאגידי מים וביוב ורשויות מקומיות להקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים משותפים

מכוני טיהור שפכים נבנים על בסיס אזורי ומתוך שאיפה לצמצם את מספרם ככל שניתן על מנת לצמצם את הפגיעה הסביבתית ומתוך מגמה של ריכוז מתקני תשתיות. תאגידי מים וביוב פועלים על בסיס אזורי ולא אחת לתאגיד מים וביוב אחד יהיו מספר מכוני טיהור אליו יוזרמו שפכיו כאשר לעיתים גם מכוני טיהור שפכים משרתים מספר תאגידי מים וביוב ומעוצות אזוריות.

פעילות זו יוצרת יחסי גומלין בין הגופים המזרימים שפכים למכון הטיהור וכן מחייבת הסדרה אירגונית מורכבת המעוגנת בהסכם מייסדים או הקמת גופים משותפים (שמסמכי הייסוד שלהם מהווים סוג של הסכם מייסידים).

יגל דויטש, כלכלן בעלמא יעוץ וניהול (י.א.) בע"מ הציג בכנס את הנושא וכן כתב בצוותא עם רו"ח דב ימיני מאמר בנושא.


הורד מאמר בנושא הסכמי ייסוד להקמת מכוני טיהור שפכים

הורד מצגת בנושא הסכמי ייסוד להקמת מכוני טיהור שפכים

מניעת כשלים במכרזים להקמה והפעלת מכוני טיהור שפכים
עו"ד גידי פרישטיק, שותף במשרד עורכי הדין מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם ברנדויין


עו"ד גידי פרישטיק, הציג את הדגשים שיש לתת עליהם את הדעת בהכנת מכרזים ולאחר מכן בהתקשרויות עם מכוני טיהור שפכים.

הורד את המצגת


תאגידי מים וביוב - מדוע שכחנו את הביוב?
מצגת של ארז ימיני, מנהל ובעלים עלמא יעוץ וניהול (י.א.) בע"מ


ארז ימיני, הציג את האתגרים של רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב בכל הקשור בניהול ההביטים של סילוק וטיהור השפכים.

הורד את המצגת של ארז ימיני

הקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים
מצגת של משה גארזי, מנהל המינהל לפיתוח תשתיות ביוב


משה גראזי, מנהל המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים הממשלתית למים ולביוב, הציג את נושא מתכונת ההקמה והפעלתם של מכוני טיהור שפכים. המינהל לפיתוח תשתיות ביוב מהווה את הגורם המרכזי ביותר בייזום ומימון הקמתם של מכוני טיהור שפכים ובחמש השנים הקרובות יממן המינהל לפיתוח תשתיות ביוב בהלוואות שמקורן בתקציב המדינה ומענקים  כ- 2-3 מילארדי שקלים להקמה ושדרוג של מכוני טיהור שפכים.  נוכח ההשקעות הרבות החל המינהל לפיתוח תשתיות ביוב גם בתהליך של בחינת סוגי המכרזים ומתן דגש להסכמי תחזוקה והפעלה למכוני טיהור שפכים.

הורד מצגת בנושא הקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

 האתגרים החדשים הניצבים בפני מפעילי מכוני טיהור שפכים
מצגת של רם לוינסון, מנכ"ל א.ל.ד. איכות הסביבה 


רם לוינסון, מנכ"ל א.ל.ד. איכות הסביבה מקבוצת אלקו אנרגיה ותשתיות. א.ל.ד מטפלת בכ- 150,000 מטר קוב שפכים ליום במכוני טיהור שהחברה מפעילה. בשנים האחרונות גברו הדרישות השונות והאכיפה בכל האמור לדיני איכות סביבה, וגם שוק המים והביוב העירוני השתנה דרמטית לאור יישום חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001 וקביעת כללי תאגידי המים והביוב לעניין תעריפי המים והביוב שהביאו לצמצום הצריכה במים, זאת ועוד תקנות בריאות העם מטילות אחריות הן על מפעיל מכון הטיהור והן על יצרן השפכים את האחריות על טיהור השפכים. העברת מכוני טיהור מיידי רשויות מקומיות ליידי תאגידי מים וביוב הביאה לא אחת בהטלת ארנונה על מכוני טיהור שפכים על ידי הרשויות המקומיות בהן שוכן מכון הטיהור.

הורד מצגת בנושא האתגרים החדשים ההניצבים בפני מכוני טיהור שפכים

היבטים משפטיים וסביבתיים בניהול מכוני טיהור שפכים
מצגת של עו"ד גיל דרור, משרד צבי לוינסון למשפט סביבתי ישראלי ובין לאומי


עו"ד גיל דרור, ממשרד עורכי הדין, ציב לוינסון למשפט סביבתי ישראלי ובין לאומי הציג את ההשלכות של ניהול מכוני טיהור שפכים מנקודת המבט המשפטית סביבתית.

הורד את המצגת בנושא היבטים משפטיים וסביבתיים בניהול מכוני טיהור שפכים

הכנסת טכנולוכגיות חדשות לטיהור שפכים מנקודת מבטו של המתכנן 
מצגת של חגי קוצר מחברת התכנון DHV MED 


חגי קוצר, מנהל את מחלקת הנדסה בחברת התכנון DHV MED, תחום טיהור השפכים מתפתח באופן תמידי ורציף. מחד גיסא מדינת ישראל אף מעניקה מענקים למיזמים טכנולים לתאגידי מים וביוב וכן למועצות אזוריות על מנת לקדם טכנולוגיות חדשות, ומאידך גיסא רשויות התכנון והבנייה אינן מאשרות טכנולוגיות חדשות בקלות. המצגת מתארת את הדילמות בפניהן עומדים המתכננים בבואם לתכנן מערכת לטיהור שפכים. 

הורד מצגת בנושא הכנסת טכנולוגיות חדשות לטיהור שפכים מנקודת מבטו של המתכנן

איך לוקחים הלוואה למימון הקמה של מכון טיהור שפכים ? 
מצגת של רו"ח אחמד אכתילאת, משרד עוה"ד מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין


רו"ח אחמד אכתילאת, מתמחה במשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין, יציג את ההיבטים של שילוב מושכל בין המגזר הפרטי ובין תאגידי המים והביוב בכל האמור להקמה והפעלה של מכוני טיהור שפכים. רו"ח אכתילאת, שימש כראש תחום חשבונאות ביחידת הממונה על התאגידים ובנוסף השלים תואר ראשון במשפטים שני התארים נתקבלו באוניברסיטה העברית בירושלים. 

שילוב המגזר הפרטי בפרוייקטי הקמת מכוני טיהור שפכים

כושר החזר לתאגידי מים וביוב וכללי חישוב העלות
מצגת של רו"ח אפי דביר, מנהל אגף תאגידים יחידת הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית 


רו"ח אפי דביר, מנהל אגף תאגידים ביחידת הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית הציג את תקנות קביעת העלויות המוכרות למכוני טיהור שפכים וכן את שיטת קביעת כושר ההחזר.

הורד מצגת של רו"ח אפי דביר

יישום תקנות הקולחין ותקנות בוצע במכוני טיהור שפכים ?
מצגת של דר' דוד רובין, ראש תחום טכנולוגיות לטיפול בשפכים המשרד להגנת הסביבה אגף מים ונחלים


ד"ר דוד רובין, הציג את הנדרש ממכוני טיהור שפכים בכל האמור להערכות ליישום תקנות בריאות העם ("תקנות ענבר"), דר' רובין הציג את המורכבות של טיפול בבוצה של מכוני טיהור שפכים.

הורד את המצגת של דר' דוד רובין


 
 
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים