English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  RFi מכון טיהור קציעות
+  אשקלון
+  מי הגליל
+  מי רמת הנגב
+  מעינות העמקים
+  מגידו
+  פרויקט הסבה מערכת מידע צפון
+  מכון טיהור סובב שדות נגב
+  חבל איילות
מי הגליל 

מצגות מכנס דירקטורים שנערך ביום 23.11.2009. לדירקטוריון "מי הגליל" שנערך בנחף.

יחסי הגומלין בין תאגיד מים וביוב והרשות המקומית 

מר יצחק מזור, מכהן כמנכ"ל תאגיד המים והביוב "מי-נע" הכולל את נצרת עילית ואת מגדל העמק. יצחק הציג ביום העיון נושאים של יחסי הגומלין בין תאגיד מים וביוב שמוקם על פי מתוכנת חוק תאגידי מים וביוב והרשות המקומית. 
- מצגת של מר יצחק מזור, מנכ"ל תאגיד מי-נע (נצרת עילית ומגדל העמק)


'סל השירותים' (אמות המידה) שתאגיד מים וביוב מחויב לספק
 

אינג' יוני ריכטר, הינו הרפרנט ההנדסי של תאגיד המים והביוב "מי הגליל" מטעם יחידת הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית. יוני הציג ביום העיון לדירקטוריון מי הגליל את 'סל השירותים' לתאגיד מים וביוב.
- מצגת של אינג' יוני ריכטר, מהנדס מינהל המים

דירקטוריון של תאגיד מים וביוב ותרומתו לניהול אסטרטגי של התאגיד

ארז ימיני, מנהלה של "עלמא" מלווה מספר רב של תאגידי מים וביוב ורשויות מקומיות בכל הקשור בניהול תאגידי מים בהיבט האסטרטגי. במסגרת המצגת הוצג לדירקטוריון מי הגליל את תרומתו של  דירקטוריון מים וביוב לניהול האסטרטגי של תאגיד המים והביוב.
- מצגת של ארז ימיני, תרומתו האסטרטגית של הדירקטוריון 

  
 
     
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים