English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  מצגות מיום העיון חברות ביוב אזוריות
+  פרסומים בעיתונות
+  מאמרים מקצועיים
+  מצגות מכנסים
+  מצגות מכנס 26.6.2012
 

 

 פרסומים ומאמרים מקצועיים

מהומה רבה - על לא מאומה - איחוד תאגידי המים והביוב

המאמר עוסק בנושא של חוסר יישימותה של תכנית איחוד התאגידים, שמובילה רשות המים והביוב הממשלתית. המאמר פורסם בירחון מים והשקייה בהוצאת ארגון עובדי המים ונכתב על ידי ארז ימיני.

הורד את המאמר


מי מסבסד את מי ? בחינת תעריפי המים לשימושים שאינם חקלאיים במגזר הכפרי


עלמא ערכה בחינה כלכלית של דרך קביעת תעריפי המים לספקי מים חד רשותים המספקים מים בקיבוצים, במושבים ורשויות מקומיות בתחום איו"ש. מהעבודה עולה כי המגזר הכפרי מסבסד את תאגידי המים והביוב בתשלומים עודפים של מעל 100 מיליוני שקלים לשנה על מים הנרכשים מחברת 'מקורות' לצריכה למגורים ולבית.

הורד מצגת שהוצגה לועדה החקלאית במרכז המועצות האזוריות

הורד את העבודה


היבטים ארגוניים של שילוב תאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות ורשויות מקומיות בהתיישבות ביו"ש

ארז ימיני ויגל דויטש, פורסם בגליון פברואר 2012 של ירחון מים והשקייה

תאגידי מים וביוב מחוייבים לעיתים להקים או להפעיל מכוני טיהור שפכים המחייבים שיתוף פעולה עם מועצות אזוריות או תאגידי מים וביוב שונים באיזור. במאמר זה נסקרות חלופות לשיתופי פעולה להפעלת והקמת מכוני טיהור המתאימות לתאגידי מים וביוב, מועצות אזוריות וכן למועצות אזוריות ומקומיות ביו"ש אשר בהן לא מוחל חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001.

הורד את המאמר
 

הודעת חדילה על פי  סעיף 9  לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006
עו"ד גידי  פרישטיק

תאגידי  מים  וביוב  כמו גם רשויות מקומיות  מהוות מגזר  המושפע  רבות  מהמגמה של  תובענות  יצוגיות  (תביעות יצוגיות)  בעיקר  מהקלות  שבה ניתן "לשכפל"  עילות  שונות לתביעות  ייצוגיות  שהן  לא  אחת  מתקיימות במספר תאגידים .   עו"ד  גידי  פרישטיק,  שותף  במשרד  עורכי הדין  מיתר  ליקוורניק גבע  &  לשם  ברנדויין  פרסם  בכתב  העת  תאגידים  מאמר  המתייחס  להודעת  חדילה על  פי סעיף  9 לחוק  תובענות  ייצוגיות, התשס"ו  - 2006.  המאמר  הועלה  לאתר  באדיבותו  של עו"ד  גידי  פרישטיק.

הורד את המאמר  

יחסי  תאגיד מים וביוב  ורשויות  מקומיות
עו"ד גידי פרישטיק


מאמר זה פורסם על ידי עו"ד גידי פרישטיק, המאמר סוקר יחסי הגומלין בין תאגיד מים וביוב שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001, והרשות המקומית או הרשויות המקומיות בהן התאגיד פועל. נושא זה הנו נושא בהתהוות מהיותו של תאגיד המים והביוב תאגיד בשליטת רשות מקומית שהועברו אליו סמכויות שילטוניות דבר היכול להביא למתח בין הרשות המקומית והתאגיד אם לא פועלים בתבונה. המאמר ניתן להורדה ולעיון באתר באדיבותו של עו"ד גידי פרישטיק.


 

 
   לכודים ברשת

ירחון הנדסת מים, אוגוסט 2008

מאמר זה נכתב בחודש אוגוסט 2008 בעקבות קשיים ביישומו של חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, ויצירת סביבת רגולציה של מעל 40 תאגידי מים וביוב בשנת 2009.

עותק מהמאמר

משק המים באנגליה ובווילס

פרופ' יואב כסליו וארז ימיני
פורסם בירחון מים והשקיה, בהוצאת ארגון עובדי המים , אוגוסט 2005

מאמר זה פורסם לאחר סיור משותף באנגליה של פרופ' יואב כסליו ומר ארז ימיני לצורך לימוד של תחום תאגידי המים והביוב באנגליה ופגישות מקצועיות עם גורמי רגולציה, אקדמיה והתעשייה. המאמר פורסם על רקע יישום חוק תאגידי מים וביוב בישראל שנשען מבחינה רעיונית על המודל הבריטי.
הורד מאמר יחסי תאגיד מים וביוב רשות מקומית

עו"ד גידי פרישטיק

מאמר זה פורסם על ידי עו"ד גידי פרישטיק, המאמר סוקר יחסי הגומלין בין תאגיד מים וביוב שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001, והרשות המקומית או הרשויות המקומיות בהן התאגיד פועל. נושא זה הנו נושא בהתהוות מהיותו של תאגיד המים והביוב תאגיד בשליטת רשות מקומית שהועברו אליו סמכויות שילטוניות דבר היכול להביא למתח בין הרשות המקומית והתאגיד אם לא פועלים בתבונה. המאמר ניתן להורדה ולעיון באתר באדיבותו של עו"ד גידי פרישטיק.

הורד מאמר

רכישת מקרקעין לטובת תאגידי מים וביוב ממינהל מקרקעי ישראל

עו"ד גידי פרישטיק

מאמר זה פורסם על ידי עו"ד גידי פרישטיק, בכתב העת "מקרקעין" עו"ד פרישטיק סוקר את נושא הקצאת מקרקעין בתנאים מיוחדים לתאגידי מים וביוב, וזאת בהתאם להחלטות ממשלה שונות בנושא (לדוגמא כל/46 מיום 18.7.2000) והחלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל. המאמר ניתן להורדה ולעיון באדיבותו של עו"ד גידי פרישטיק.

הורד מאמר

תאגידי מים וביוב אזוריים

יוסי לסטר

מאמר זה פורסם על ידי יוסי לסטר, המאמר סוקר את ההיבטים המעשיים בהקמת תאגידי מים וביוב אזוריים. המאמר ניתן להורדה ולעיון באתר באדיבותו של יוסי לסטר. 

הורד מאמר

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים