English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  הקמת תאגידי מים וביוב
+  ניהול פרוייקטים
+  ייעוץ בתחום המים
+  ייעוץ בתחום הרגולציה
+  הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידי מים וביוב
+  הכנת מכרזים מורכבים
 
יעוץ בתחום הרגולציה
 
תחום הרגולציה הכלכלית הינו תחום חדש במדינת ישראל הנמצא בשלבי התהוות. הרגולציה, או המילה המקבילה בעברית - אסדרה – מהווים שינוי מהותי שבו גורמים ממשלתיים (או עצמאיים) נהפכים לגורם מפקח על מתן שירות ציבורי ולא בהכרח נותן השירות.
 
במדינת ישראל פועלים מספר גופי אסדרה ובהם:
-          רשות המים הממשלתית
-          הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל
-          רשות הגז הטבעי
-          הרשות לניירות ערך
-          בנק ישראל
-          משרד התקשורת
-          משרד התשתיות הלאומיות (בנושא דלקים, גפ"ם, היתרי חיפוש נפט וניצול מחצבים)
 
כלכלת רגולציה וקביעת עלויות שירות מהווה תורה כלכלית בפני עצמה המשלבת בין שמירה על היבטים צרכניים (לאור העובדה כי רוב חברות התשתית בעלות כוח מונופוליסטי מסוים) לצד הבטחת חוסנן הפיננסי של החברות.
 
עלמא מתמחה בתחום כלכלת רגולציה וקביעת תעריפים לשירותי תשתית. ומספקת ייעוץ לגופים ממשלתיים ופרטיים בתחומי החשמל, המים והטלקום.
 
 
     
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים