English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
 
+  ניהול פרוייקט הקמת תאגיד מים לעיר גדולה
+  הקמת תאגיד מים וביוב במועצה אזורית
+  הקמת חברה כלכלית לרשויות בגליל המערבי
+  מי מגידו - מכרז 10/2016
+  הקמת תאגידי מים וביוב אזוריים ברשויות מקומיות בצפון
+  שירותי ניהול והפעלה לתאגידי מים
+  מכרזים מי מגידו
הקמת חברות ביוב ומים במועצה אזורית רמת הנגב 
האתגר:
מועצה אזורית רמת הנגב עמדה בפני צורך להקים מערכת לאיסוף שפכים טיהורם ושימוש בקולחים לצורך פיתוח חקלאי. אמדן היקפו של הפרויקט עומד על 60-80 מיליוני ₪. המועצה הייתה מעוניינת בבחירת החלופה הארגונית הטובה ביותר לצורך ביצוע הפרויקט באופן היעיל ביותר שיביא לכך שהשפכים יסולקו ויטוהרו בהתאם לתקינה הסביבתית בעלות המינימאלית ביותר למשתמשים.
עלמא הקימה למועצה האזורית רמת הנגב את "מי רמת הנגב בע"מ":
 
התוצאה:
המועצה האזורית הקימה חברה "עירונית" עם מאפיינים של "תאגיד מים וביוב עירוני" בהתאם למתוכנת החוק. חברה זו מאפשרת למועצה האזורית מסגרת ארגונית מיטבית לצורך ניהול משק הביוב ובעתיד אספקת המים ליישובים בתחומי המועצה שיבחרו להעביר לחברה את ניהול משקי המים שלהם לצריכה ביתית. 
 
 
     
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים