English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  ניהול פרוייקט הקמת תאגיד מים לעיר גדולה
+  הקמת תאגיד מים וביוב במועצה אזורית
+  הקמת חברה כלכלית לרשויות בגליל המערבי
+  מי מגידו - מכרז 10/2016
+  הקמת תאגידי מים וביוב אזוריים ברשויות מקומיות בצפון
+  שירותי ניהול והפעלה לתאגידי מים
+  מכרזים מי מגידו
הקמת תאגיד מים וביוב אזורי לרשויות מקומיות בצפון
 
האתגר:

במסגרת החלטת ממשלה 1440 משנת 2007, הסיוע בתחום סילוק וטיהור השפכים לרשויות מקומיות במגזרי המיעוטים יעשה בשיעורי מענקים של 50% עד 60% מגובה ההשקעה וכי לצורך ייעול ניהול משקי המים והביוב יוקמו על ידי רשויות אלו תאגידי מים וביוב אזוריים, על בסיס חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 .
 
רשויות אלו מאופיינות בכך שהן מוחלשות מבחינה כלכלית, וקיים בהן פחת מים גבוה ושיעורי גביה נמוכים המקשים על ניהול משקי המים והביוב באופן שוטף וקל בחומר קושי להשקיע את הנדרש לצורך מתן שירות ברמה הולמת. לא אחת סבלו תושבי יישובים אלו מניתוקי מים של חברת 'מקורות' לאור אי העברת תשלומים לחברת 'מקורות' על ידי הרשויות וכן שפכים שמקורם מיישובים אלו מזהמים את הסביבה ומקורות המים.
 
עלמא נבחרה על ידי משרד הפנים לבצע את ניהול פרויקט הקמת תאגידי מים וביוב אזוריים ביישובי בקעת סח'נין- בקעת בית הכרם (סח'נין, עראבה, בע'נה, דייר אל אסד, מג'דל כרום, דייר-חנא ונחף) וכן ביישובי הדרוזים בצפון רמת הגולן (בוקעתא, מסעדה, מג'דל שאמס ועין קנייא).
 
התוצאה:
 
הקמת תאגיד מים וביוב אזורי, שיפעל תוך קבלת סיוע מסיבי של הממשלה בשנותיו הראשונות וזאת עד להגברת שיעור הגבייה והורדת שיעור פחת המים.
 
לאחר הפעלת התאגיד יוסדר תחום אספקת המים וסילוק וטיהור השפכים על ידי רשות המים הממשלתית ויחידת הממונה על התאגידים, בהתאם ל'סל שירותים' מוגדר ובכך עשויים התושבים לראשונה לקבל שירות בתחום המים והביוב איכותי כפי שמצופה במדינה מודרנית.
 
     
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים