English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  ניהול פרוייקט הקמת תאגיד מים לעיר גדולה
+  הקמת תאגיד מים וביוב במועצה אזורית
+  הקמת חברה כלכלית לרשויות בגליל המערבי
+  מי מגידו - מכרז 10/2016
+  הקמת תאגידי מים וביוב אזוריים ברשויות מקומיות בצפון
+  שירותי ניהול והפעלה לתאגידי מים
+  מכרזים מי מגידו
הקמת חברה כלכלית עירונית ל-9 רשויות מקומיות בגליל המערבי

האתגר:
רשויות מקומיות בגליל המערבי בחרו לבחון דרכים לפיתוח אזורי המבוסס על שיתוף פעולה 'על רשותי' באופן שיוביל לקפיצת מדרגה ולצמיחה אזורית כלכלית, תרבותית וחברתית של הרשויות המוניציפאליות באשכול על בסיס אזורי.
 
עלמא נשכרה על ידי ארגון הג'וינט (במסגרת עמותת אלכ"א) לצורך סיוע בייעוץ ארגוני וכן בסיוע למנכ"ל האשכול לגבש תוכנית אסטרטגית וליישמה בפועל.
 
האשכול ייזום ויבצע פעולות בעלות אופי אזורי כגון: מזימים להגברת התעסוקה (ירידי תעסוקה), פרויקטים לשיפור איכות סביבה (לדוגמא: מרכז למחזור פסולת אזורי והתקנת מערכות ייצור חשמל פוטו אלקטרי), ניהול פרויקטים של תחבורה וכן פעילות תרבותית משותפת (כגון: פסטיבלים וכנסים).
 
האשכול אינו מחליף את הרשויות המקומיות אלא מהווה מכפיל כוח, ומאפשר להוציא לפועל פרויקטים ולפתח התמחות שלא ניתן להשיגה בכל רשות מקומית בנפרד (או שאין כדאיות להשיגה), יישובי האשכול נבדלים זה מזה והם כוללים צורות התיישבות שונות (ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות).
 
במישור הארגוני הקמת האשכול חייבה אישור של כל מליאות הרשויות המקומיות וכן את אישור משרד הפנים.
 
החלופות שנבחנו:
 
           - הקמת עמותה/ חברה לתועלת הציבור; 
 
           - הקמת חברה כלכלית משותפת לתשע רשויות מקומיות;

לצורך בחינת החלופות בחנה עלמא את ההשלכות של יישום של כל חלופה ובחנה ביחד עם מנכ"ל האשכול  את כלל ההיבטים לצורך בחירת החלופה המיטבית בעבור האשכול.

התוצאה:
 
האשכול הוקם בסוף דצמבר 2009 , בתהליך שארך שלושה חודשים בלבד.

 
 
     
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים