English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  הקמת תאגידי מים וביוב
+  ניהול פרוייקטים
+  ייעוץ בתחום המים
+  ייעוץ בתחום הרגולציה
+  הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידי מים וביוב
+  הכנת מכרזים מורכבים
הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידי מים וביוב
 
חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 , מחייב דירקטורים ונושאי משרה אחרים באתגרים השונים מהותית מנושאי משרה בחברות בבעלות עירונית אחרות. בניגוד לחברה עירונית רגילה בה חבים דירקטורים ונושאי משרה בכירים חובת נאמנות קודם כל לרשות המקומית שמינתה אותם ורק לאחר מכן לחברה, חוק תאגידי מים וביוב קובע כי חובת הנאמנות של דירקטורים ונושאי משרה אחרים הנה בראש ובראשונה כלפי התאגיד.

בישראל יופעלו בשנת 2017 מעל 56 תאגידי מים וביוב ובהם יכהנו כ- -550- 450 דירקטורים (עד 9 דירקטורים לכל תאגיד) וכן מעל 150 נושאי משרה בכירים (מנכ"ל, חשב ומהנדס ראשי). עלמא כגוף מוביל בתחום הייעוץ וההקמה של תאגידי מים וביוב השיקה בספטמבר 2009 שירות נוסף של הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים.
 
ההכשרות יהיו בקורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים, שנועדו להכשיר מועמדים לדירקטוריונים ונושאי משרה בכירים הן לכהונה כדירקטור והן ההיבטים הייחודיים של תאגיד מים וביוב, הפועל לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001.

הקמת תאגיד מים וביוב מעבירה את כלל האחריות בתחום המים והביוב מידי הרשות המקומית ליידי התאגיד, הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים המכהנים בתאגיד המים והביוב. תאגידי מים וביוב מפוקחים על ידי רשות המים וכן על ידי יחידת הממונה על התאגידים ברשות המים (הועברה בספטמבר 2009 ממשרד הפנים לרשות המים הממשלתית), וזאת לצד המורכבות של ניהול תאגיד מים וביוב בתחום התברואתי (מי שתייה) וההגנה על הסביבה (מניעת זיהום משפכים).
 
על דירקטור ונושא משרה בכירה בתאגיד מים וביוב החובה להעמיק את ידיעותיו בתחומי עיסוקי החברה, וזאת לצורך מילוי מיטבי של תפקידו כדירקטור שחב חובת נאמנות לחברה.

 הקניית ידע מקצועי לדירקטורים ושיתוף מהידע שנצבר בתחום בעלמא תסייע לנושאי המשרה הבכירים ולדירקטורים למלא תפקידם בצורה טובה יותר תוך הימנעות מסיכונים מיותרים. 
 
   ליצירת קשר לחץ כאן  
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים