English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

 
+  ניהול פרוייקט הקמת תאגיד מים לעיר גדולה
+  הקמת תאגיד מים וביוב במועצה אזורית
+  הקמת חברה כלכלית לרשויות בגליל המערבי
+  מי מגידו - מכרז 10/2016
+  הקמת תאגידי מים וביוב אזוריים ברשויות מקומיות בצפון
+  שירותי ניהול והפעלה לתאגידי מים
+  מכרזים מי מגידו
ליווי והכנת מכרזים מורכבים

עלמא מתמחה בליווי של מכרזים מורכבים בתחום התשתיות. גישת החברה היא שמטרתו של המכרז להביא להשאת התועלת למזמין ומשכך בונה החברה את המכרזים כך שיהיו פשוטים ונהירים ולצד זאת עומדים בכללים ובתקנות חובת המכרזים.

 מכרזים לדוגמא שהוכנו עבור לקוחותינו

גיוסי אשראי והטבת תנאים מסחריים בבנקים – עלמא ביצעה גיוסי אשראי והסדרת מימון בהיקף של מעל 100 מיליוני שקלים בשנת 2011 כמו כן מתמחה החברה בהסדרת התנאים המסחריים מול הבנקים וחברות סליקת כרטיסי אשראי.
 
תחום הצרכנות והגבייה – התקשרות עם חברות גבייה, קריאת מדי מים, החלפת מדי מים למדי מים קר"מ (קריאה מרחוק).
 
מכרזים להקמת מכוני טיהור שפכים – עלמא מלווה מכרזים להקמת מכוני טיהור שפכים בשיטות שונות ובהן שיטת תכנון – ביצוע.
 
מכרזי פיתוח – עלמא הכינה מספר מכרזים בנושאים של פיתוח תשתיות מים וביוב עבור תאגידי מים וביוב.
 
סוף מעשה-  במחשבה תחילה – עלמא מכינה כל מכרז לפי הנסיבות של הלקוח, אנו פועלים למכרזים שיטיבו עם המזמין תוך עלות ויכולת ניהול ההתקשרות לאחר הזכייה בצורה הטובה ביותר.
 
 
     
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים