English  |  דף הבית  |  מפת אתר  


 
+  ניהול פרוייקט הקמת תאגיד מים לעיר גדולה
+  הקמת תאגיד מים וביוב במועצה אזורית
+  הקמת חברה כלכלית לרשויות בגליל המערבי
+  מי מגידו - מכרז 10/2016
+  הקמת תאגידי מים וביוב אזוריים ברשויות מקומיות בצפון
+  שירותי ניהול והפעלה לתאגידי מים
+  מכרזים מי מגידו
מי מגידו - מכרז 10/2016
 

מערכת הולכת שפכים למכון טיהור השפכים “מבוא כרמל”
ומערכת הולכת קולחים ממכון טיהור השפכים
לקיבוץ עין השופט - חלק א'

 

לתשומת ליבכם המסמך המצורף הוא לעיון בלבד.
 
את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של 1180 ₪ כולל מע"מ - דמי השתתפות, שלא יוחזרו.


הורדת מסמך המכרז לעיון בלבד >>

הורדת תכניות המכרז >>


פרוטוקול כנס מציעים מיום 21.8.2016 >>


פרוטוקול וחוות דעת של ועדת המכרזים לבחירת הזוכה וכשיר 2 >>

 
 
     


 
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים