English  |  דף הבית  |  מפת אתר  

  יום  עיון חברות ביוב אזוריות – השלכות על מועצות אזוריות ותאגידי מים וביוב 19.1.2017
 
נייר רקע בנושא חברות ביוב אזוריות
 
שירה ברגמן, רכזת משק המים והחקלאות באגף התקציבים, משרד האוצר

שירה הציגה את הקמתן של חברות הביוב האזוריות, וכן את התיקונים בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, לעניין הקמתן של חברות הביוב האזוריות. תיקוני החקיקה נעשו במסגרתו של חוק ההסדרים לשנים 2017-2018, הכוללים שינוי חקיקה שונים המתקבלים ביחד עם אישורו של חוק יסודות התקציב לשנים 2017-2018.

הורד את המצגת של שירה ברגמן

ארז ימיני, בעלים ומנכ"ל עלמא יעוץ וניהול (י.א.) בע"מ

ארז הציג את המשמעות של יישומו של חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, במועצות אזוריות. נוכח היותן של המועצות האזוריות מחוץ לתחולת חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001. במסגרת זו הועלו נושאים לעניין של מידת הישימות של תיקון החקיקה והתאמתו לצורך השגת התכליות לשמו חוקק.

הורד את המצגת של ארז ימיני

איציק חולבסקי, ראש המועצה האזורית מגידו ויושב ראש דירקטוריון מי מגידו

איציק הציג את פעילותה של חברת מי מגידו, שהוקמה על ידי המועצה האזורית מגידו בשנת 2013. החברה הקימה פרויקטים בהיקף של 40 מיליוני שקלים שכוללים מכון טיהור מודרני ליישובי ההר וכן מערכות להולכה וסניקה של שפכים.


 
מושב ב' – אין חכם כבעל הניסיון

עו"ד ינון זריבי, יועץ משפטי, מקורות פיתוח וייזום

עו"ד זריבי הציג סוגיות של יישום החקיקה במקרה של שותפות רשומה לטיהור שפכים. שותפויות לטיהור שפכים הינן תאגיד אך אינן חברות לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 (חוק תאגידי מים וביוב מחייב את תאגידי המים והביוב להתאגד כ"חברה"). בנוסף, שיתף עו"ד זריבי בתובנות בנושא של רגולציה על שירותי תשתית, כחבר ברשות לשירותים ציבוריים מים וביוב (שמוזגה בשנת 2007 עם רשות המים והביוב הממשלתית).

הורד את המצגת של ינון זריבי

יענקלה מוסקוביץ', מנכ"ל מי הנגב בע"מ ומנהל מו"פ רמת הנגב

יענקלה מוסקוביץ', הציג את פעילות של חברת מי רמת הנגב, שהוקמה בשנת 2009. מי רמת הנגב ביצעה השקעות של מעל 100 מיליוני שקלים בביוב ונמצאת בעיצומן של השקעות נוספות של כ- 100 מיליוני שקלים נוספים. יענקלה הציג את פעילות החברה והסכמים לשיתוף פעולה של החברה עם משרד הביטחון וכן עם מועצות אזוריות שכנות.

הורד את המצגת של יענקלה מוסקוביץ'

עומרי כוכבא, מנכ"ל שטאנג בנייה והנדסה מקבוצת השביל הירוק

עומרי הציג את נקודת מבטו של קבלן הקמה ומפעיל מכוני טיהור שפכים, במצגת העלה עומרי סוגיות שונות לעניין חלוקת סיכונים בין מזמיני העבודה וקבלנים וכן כשלים בשיטת המכרזים בתחום הביוב.

מסיבות טכניות לא ניתן להוריד את המצגת - לאחר שנסדיר אותן ניתן יהיה להורידה
 
כל הזכויות שמורות                                                                                                                        תנאי שימוש באתר
עיצוב | פרפרים
לייבסיטי - בניית אתרים